22 de desembre de 2006

Ara, el Pessebre


Algunes tradicions com la de fer el pessebre tenen, malgrat els moviments laïcistes, un considerable arrelament i no hem de cedir davant actuacions totalment desafortunades com la d’una directora d’un institut de Màlaga que en va llençar un a les escombraries. No hauria estat més intel·ligent aprofitar l’ocasió per a un diàleg entre religions? Almenys així ho veu el Ministre italià d’Educació, Giuseppe Fioroni. No em sembla mala idea.

Els valors associats al Nadal cristià són positius i no cal compartir-los si un no té la sort de fer-se’ls seus, però cal exigir el respecte merescut, propi d’una societat plural en un estat aconfessional que aplega i ha de promoure totes les creences sense prendre’n cap com a oficial. Voler eliminar la religiositat de l’àmbit públic és una imposició contra la qual no podem quedar-nos inactius; a més a més és la negació d’un dret que no té per què quedar reduït a la privacitat de la consciència individual.

No es tracta de religió sí, religió no. Ni de creure o no creure. És una qüestió de respecte a la llibertat.