30 d’abril de 2008

Toc d’atenció a la ideologia de gènere

Celebro que el Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia hagi declarat nuls aquells continguts de l’assignatura “Educació per a la ciutadania” que fan referència a la ideologia de gènere, l’homosexualitat i les opcions vitals perquè "sobrepassen el que és un ensenyament teòric i pràctic dels principis democràtics de convivència" i "vulneren el principi de neutralitat ideològica dels poders públics". M’alegra veure com, en ocasions, paga la pena acudir a la Justícia per defensar els drets fonamentals que els pares tenim en quant a la manera com pensem que han de ser educats els nostres fills. Els magistrats afirmen que, en tractar-se d’una assignatura obligatòria i "adreçada explícitament a la formació moral dels alumnes, violenta la llibertat ideològica i religiosa de les persones i al mateix temps el pluralisme polític, constituït com un dels valors superiors de l’ordenament jurídic".

El tripartit català n’hauria de prendre bona nota ara que ha fet públics el seu projecte de decret de batxillerat i l’avantprojecte de Llei d’Educació de Catalunya. No hi ha cap text de les normes legals del Departament d’Educació que no beguin de les fonts de la ideologia de gènere i que no intentin que sigui aquesta un eix transversal dels projectes educatius de les escoles. L’adoctrinament pretès per l’Executiu dels presidents Zapatero i Montilla haurà de recular i fer possible allò que diu el conseller català d’Educació: “cada centre haurà de tenir el seu propi Projecte Educatiu, [...], autonomia pedagògica, organitzativa i de gestió de recursos humans i econòmics”. La pluralitat i l'autonomia previstes al Pacte Nacional per l'Educació semblen haver-se esfumat dels textos legislatius.

Llàstima que moltes vegades tot plegat queda només en simples declaracions per a omplir les rodes de premsa.

+ info
Text de la Sentència:
http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200804/30/sociedad/20080430elpepusoc_1_Pes_PDF.pdf

Article "Ciutadania i educació"
http://jviladrosa.blogspot.com/2007/07/ciutadania-i-educaci.html