25 de gener del 2023

La competència comunicativa oral, una habilitat imprescindible

Les habilitats comunicatives orals són una eina essencial de comunicació tant en l’àmbit personal com en el professional.

Per Jordi Viladrosa i Clua

Les habilitats de comunicació oral són la capacitat d'utilitzar eficaçment la parla per comunicar-nos els uns amb els altres. Aquesta competència és essencial tant per a la vida quotidiana com professional, ja que ens permet relacionar-nos, expressar-nos amb claredat i persuadir els altres. Malauradament, no sempre es posa prou èmfasi en la importància de les habilitats comunicatives orals i, habitualment, a l'escola no es dedica prou temps a aquest aspecte. Això és un error, ja que aquesta habilitat es pot millorar amb l'entrenament i la pràctica. Si ensenyem als nostres joves a expressar-se eficaçment, poden tenir més èxit a l'escola, en la seva carrera professional i en les seves relacions personals.

És la primera forma de comunicació que utilitza la majoria de persones perquè permet connectar amb els altres, compartir idees i conèixer-se. Aquesta és una habilitat important a desenvolupar, ja que les habilitats comunicatives són necessàries en gairebé tots els àmbits de la vida, permeten a les persones expressar-se amb claredat, ser escoltades i compreses. En el món professional, la competència comunicativa oral és fonamental per a poder comunicar-se eficaçment amb companys, caps, clients, proveïdors... No cal dir que són cada cop més importants quan es tracta d'entrevistes de feina, fer presentacions o bé organitzar i participar en reunions. És per això que les habilitats de comunicació oral esdevenen una eina essencial per al desenvolupament professional i personal.

Eines per a treballar l’expressió oral a classe

Hi ha moltes eines que es poden utilitzar per a treballar la competència comunicativa oral a les escoles. Una de les més efectives és la realització de presentacions orals davant d'un públic, habitualment format pels companys de classe. Això pot ser tan senzill com demanar als estudiants que expliquin un tema d'interès o que presentin un treball davant de la classe. També es pot utilitzar la videoconferència perquè els estudiants puguin fer presentacions davant d'un públic més gran o per a fer debats en línia.

Altres maneres d'entrenar la competència comunicativa oral inclouen l'ús de jocs de rol, debats, els discursos o la ràdio escolar. Totes aquestes activitats faciliten als estudiants practicar l'expressió oral i millorar les seves habilitats de presentació. Un exemple d'aquest tipus d'activitat és l’”Storytelling", que consisteix a explicar històries de manera atractiva i captivadora. Aquesta tècnica es pot utilitzar per a qualsevol tema i és especialment útil per a fomentar l'expressió oral i la imaginació dels estudiants.

Els jocs de rol són una forma divertida d'ajudar els estudiants a millorar la seva confiança i la seva habilitat de comunicar-se oralment davant dels seus companys. Es demana als alumnes que formin grups petits i que preparin una peça curta amb una història, diàlegs i uns personatges inventats. Després, han de representar la seva peça davant de la classe.

Els debats són una forma fantàstica d'ajudar els alumnes a desenvolupar la seva capacitat de parlar en públic i discutir els diferents punts de vista. Es formen grups de debat i se’ls demana que discuteixin un tema sobre el qual estiguin ben informats. Després, presenten els seus punts de vista davant de la classe.

El discurs és una forma de comunicació oral directa força efectiva que pot ser utilitzada per a ensenyar habilitats de comunicació. Permeten a l'orador expressar els seus pensaments, punts de vista i idees a la seva audiència. Quan els estudiants els preparen milloren la seva capacitat d'organitzar els seus pensaments i, quan els pronuncien, la seva habilitat de parlar amb fluïdesa i confiança. També es poden utilitzar per a ensenyar a la classe l'habilitat de presentar-se davant d’un públic. 

Ràdio escola: Es formen grups petits que preparen un programa de ràdio per a la classe o per a tota l’escola. Els estudiants han de pensar els temes, els personatges, les entrevistes i les cançons que volen incloure. Això és, escriure els guions i preparar l’escaleta. Després, poden fer una gravació de la seva emissió de ràdio i escoltar-la més tard.

Llengua i comunicació oral

Un bon domini de la llengua i de la comunicació oral són elements essencials per a una comunicació eficaç. És important que els alumnes desenvolupin la seva competència lingüística a través de la interacció oral amb els seus companys i professors. Això implica entendre que els alumnes no solament han de ser capaços de parlar una llengua, sinó també d'escoltar-la i comprendre-la. Cal ensenyar als alumnes a expressar-se adequadament, a formular bones preguntes i a respondre-les adequadament, per tal que puguin establir una comunicació fluida amb els seus companys. A més, és important que desenvolupin habilitats d'escolta i de parla per tal de poder comunicar-se de manera empàtica amb altres persones. Això es pot fer a través de la lectura de textos en veu alta, de fer debats a classe, de fer discursos i presentacions, i de la realització d'activitats interactives en grup.

Per comunicar-se efectivament, és important ser coherent i concís, amb un llenguatge clar i precís. Això implica destinar-hi el temps necessari per a expressar les idees amb claredat, explicar les coses de manera ordenada i amb els detalls oportuns per tal de no deixar les coses a l'atzar. Es pot utilitzar vocabulari específic, però no sempre és necessari: el que importa és que es comprengui el missatge. En el cas d'una comunicació oral, és important fer ús de les pauses adequades, de manera que el missatge es pugui assimilar i processar correctament. És important tenir en compte el nivell d'enteniment de l'audiència i parlar d'una manera que tothom ho pugui comprendre. També s’ha de procurar que el llenguatge sigui empàtic i sintètic, de manera que no s'acabi perdent el fil de la conversa.

La importància del llenguatge no verbal

El llenguatge no verbal és una part important de la comunicació oral. Els gestos, la postura, les expressions facials i els moviments dels ulls poden canviar el significat d'una conversa. Aquests elements no verbals transmeten informació essencial que normalment no es pot expressar amb paraules.

La comunicació no verbal ens ajuda a entendre millor el missatge que volem transmetre. Ens permet expressar emocions que d'altra manera serien difícils de fer notar, com l'entusiasme, l'alegria o la ràbia. Aquests elements també poden ajudar a reforçar les nostres opinions i arguments.

A més, ajuda a millorar la comunicació amb el públic. D’una banda, si els parlants la utilitzen adequadament, poden transmetre missatges més efectius i persuasius. D’una altra banda, les persones també se senten més còmodes comunicant-se amb altres que utilitzen la comunicació no verbal de manera adequada.

5 consells per a un bon ús del llenguatge no verbal

Sense ànim d’abordar tots el aspectes d’aquest tipus de comunicació, destaquem alguns punts que podríem tenir en compte quan, a més a més de posar el focus en allò que diem, també el posem en la manera com ho diem i quines eines utilitzem.

1. Utilitzeu el vostre cos per expressar els vostres sentiments. Els gestos dels ulls, la postura i els moviments de les mans són importants per a transmetre el nostre missatge. És millor evitar posicions tancades o defensives, com ara creuar els braços, per tal de transmetre una actitud amigable.

2. Feu servir un to de veu adequat. Un to de veu moderat, no gaire fort, transmet empatia i respecte.

3. Feu ús del contacte visual. El contacte visual és una forma poderosa d'expressar els nostres sentiments i transmetre el missatge d’una manera més nítida o intensa.

4. Respireu profundament. Una respiració profunda pot ajudar a calmar els nervis i ajudar a comunicar-se de forma clara.

5. Mantingueu una bona distància. És millor no situar-se massa a prop de la vostra interlocució per no fer-la sentir incòmoda.


Publicat inicialment a: https://impulseducacio.org/la-competencia-de-la-comunicacio-oral-una-habilitat-imprescindible/